Ambassadører for et godt forældresamarbejde

Forældreakademiets Ambassadøruddannelse uddanner forældre og fagfolk sammen med en tredelt indsats af kurser, workshops og praktik. Kurserne fokuserer eksempelvis børnesyn, dialogkultur og familieværdier.

En del af Ambassadøruddannelsen består af, at forældrene arbejder frivilligt i en skoleklasse eller børnehave i lokalområdet, hvor de vil være en praktisk ressource for det faglige personale (forældrene er ikke i deres barns klasse).

Forældreakademiet skal involvere forældrene og gøre dem til aktive medspillere i deres barns institutionsliv. Akademiet skal øge og styrke samarbejdet mellem fagpersoner og forældre og skabe rammerne for at forældrene kan bidrage aktivt til fællesskabet. På denne måde kan de i samarbejde med institutionerne, kan styrke børns sociale trivsel og faglige læring. Personalet får styrket deres interkulturelle kompetencer, og får indblik og forståelse for forældrenes kulturelle baggrund. Forældreakademiet skal desuden give forældre bedre mulighed for videre uddannelse og beskæftigelse.

Dette skal blandt andet ske gennem fire væsentlige indsatsområder:

  • Løbende kurser, foredrag, workshops og aktiviteter for forældre og fagpersoner
  • At give forældrene et større netværk på tværs af forskellige forældregrupper
  • At imødekomme det faglige personales udfordringer i kulturmødet
  • At give kvalificeret rådgivning i forhold til det kulturelle møde

Hvem får glæde af ambassadøruddannelsen:

 

  • Forældrene får en bedre forståelse af børnenes vilkår i folkeskolen og daginstitutioner, og får større respekt for det faglige personale
  • Fagpersonalet lærer om de forestillinger forældrene har om skoler og daginstitutioner, og får værktøjer til at arbejde med forældrenes forventninger og holdninger på en ny måde
  • Børnene trives bedre når der er harmoni mellem fagpersoner og forældre, og får en ny stolthed og selvtillid over deres forældres indsats

Forældrenes erfaringer

Forældreakademiet blev lanceret i bydelen Aalborg Øst i efteråret 2016. Her har vi samlet en række udtalelser fra nogle af forældre i Aalborg Øst:

En forælder var i praktik i en børnehave, hvor hun i fællesskab med en fagperson udviklede konceptet ”Forældrekaffe”. Hun fortæller blandt andet, at hun faldt til med det samme og hun synes det gjorde en forskel for personalet, at hun var der som en ekstra ressource.Til trods for at hun har været på kontanthjælp i 12 år og lider af en depression, har hun gennem Forældreakademiet fået overskud og tro på sig selv. Hun har efterfølgende fået et fast job i den børnehave hun var i praktik hos.
Hun er sikker på, at projektet vil skabe glæde for andre.

En af forældrene var i praktik på en skole, hvor hun fortæller om en dreng og hans tvillingesøster, der havde det svært. Hun arbejde med dem i de to uger hun var i praktik: Gik ture, støttede dem, gav dem nærvær, opmærksomhed og tryghed. Hun kunne se en positiv udvikling hos de to børn på blot to uger.
Hun fik en indsigt i, hvilket stort arbejde det er at arbejde med børn og har fået mere respekt for lærere og pædagoger.
Hun har indset, at hun kan mere end hun troede og projektet har styrket hendes selvtillid og troen på sig selv.

To af forældrene, der begge er bydelsmødre i Aalborg, var i praktik på en lokal fritidscenter/klub. De to mødre oplevede at deres fordomme omkring fritidscentre var forkerte, og har herefter fortalt andre i lokalområdet om deres oplevelser. De har delt deres viden om hvordan et fritidscenter fungerer, samt de mange muligheder der er for børnene. Begge mødre har nu indskrevet deres børn i fritidscenteret, og har opfordret andre forældre i deres eget miljø til at gøre det samme.

Tal med os

Hør mere om hvordan vores ekspertise kan komme dig til gode

Institut for integration