Forældreakademiet Danmark

 

Sammen styrker vi børnene

Forældreakademiet er en ny og innovativ tilgang til forældresamarbejde, der fokuserer på at skabe gensidig forståelse og tillid mellem forældre og fagpersoner i børnehaver og folkeskoler for at styrke samarbejdet. I gennem vores Ambassadøruddannelse får forældrene og fagpersonalet indsigt i hinandens verdener og de forskellige baggrunde, kulturer og forudsætninger begge parter har.
Udover Ambassadøruddannelsen tilbyder Forældreakademiet også forældrekurser og kurser for fagpersonale, samt Debatcaféer på skoler og i institutioner.

Forældreakademiets Ambassadøruddannelse er en gennemprøvet metode til at engagere forældrene endnu mere i barnets skolegang. Formålet er blandt andet at bryde den negative social arv og sikre næste generation succes i livet. Samarbejdet styrker forældrenes engagement i forældreråd, til forældremøder og til sociale aktiviteter. Det vil komme deres eget barn til gode og styrke deres udvikling.

I Forældreakademiet:

 • Uddannes forældre, lærere og pædagoger i fælleskab
 • Får forældrene optimale muligheder for selvudvikling
 • Skabes bedre forældresamarbejde mellem skoler og daginstitutioner
 • Øges tilslutningen til forældreråd og lokale foreninger

Forældreakademiet tilbyder:

 • Undervisning og praktikforløb for forældre og fagpersoner i fællesskab
 • Workshops og kurser for fagpersonale
 • Rådgivning og faglig sparring

Vores uddannelsesforløb og kurser tilrettelægges altid i samarbejde med jer for at imødekomme netop jeres ønsker og behov.

Børnenes trivsel og tryghed øges

Børnene trives bedre når der er harmoni mellem fagpersoner og forældre, og får en ny stolthed og selvtillid over deres forældres indsats.
Deres kulturelle og sociale kompetencer bliver styrket, og deres trivsel og tryghed øges både i og uden for skolerne og dagtilbuddene.

Børnenes fordele:

 • Deres forældre uddannes så de bliver i bedre stand til at tage en mere aktiv
  rolle i de processer, der omgiver barnet i hverdagen
 • Forældre får en større forståelse for institutions- og skolearbejdet
 • Deres forældre bliver i stand til i højere grad at støtte deres børn

Inspiration til Forældreakademiet

Metoden brugt i Forældreakademiet er den første af sin art i Danmark. Den er hentet fra et succesfuldt program i Chicago kaldet ”The Parent Mentor Program”. Programmet arbejder fokuseret på at uddanne forældre i et fastlagt program, og derved give dem bedre muligheder for at støtte op om deres børns skolegang. Projektet har også stor succes med efterfølgende at få forældrene i uddannelse eller i arbejde.

Selvom Forældreakademiet er inspireret af The Parent Mentoring Program, er hele projektet tilpasset en dansk kontekst. Vi tager altid udgangspunkt i lokalsamfundets unikke behov, og imødekommer netop disse behov for viden og konkrete værktøjer.

I 2009 blev Esma Birdi, stifter af Institut for Integration, inviteret til USA af den Amerikanske Ambassade i Danmark. Her studerede hun uddannelse af etniske minoriteter, politiets håndtering af raceforskelle og forebyggelse af radikalisme. Her besøgte hun The Parent Mentoring Program i Chicago, og lederen af The Parent Mentor Program, Joanna Brown, var i efteråret i 2016 på besøg i Danmark som konsulent for Forældreakademiet.

Se NBC’s indslag om Parent Mentoring Program, som Forældreakademiet baserer på:

Mød Joanna Brown, stifter af Parent Mentoring Program – og medstifter af Forældreakademiet i Danmark:

Tal med os

Hør mere om hvordan vores ekspertise kan komme dig til gode

Institut for integration