Værdier

Integrationsbegrebet
Begrebet integration anvendes flittigt i samfundsdebatten og er genstand for mange forskelligartede forståelser og meninger. Institut for Integration forstår integration som dét at blive en aktiv del af samfundet og demokratiet, hvilket ikke nødvendigvis kan gøres op i sproglige kompetencer, uddannelse eller arbejde.
Kald det integration, inklusion eller noget helt tredje. Vi kalder det god dialog – der skaber gode resultater.

 

Fri af partipolitik
Institut for Integration opererer uden politisk tilknytning. Derfor kan vi frit arbejde ud fra vores egen tilgang til integration, og sikre at vores ydelser er tilpasset dine behov, så du altid får den optimale løsning – uafhængigt af politiske overbevisninger.

Vision

  • Vellykket integration, at mangfoldighed trives og der skabes respekt for forskellighed.
  • Skabe gode vilkår for et multikulturelt Danmark.
  • Når Danmark modtager nye borgere skal vi ikke frygte forskelligheden, men i stedet blive bedre til at udnytte de fordele, der følger med mangfoldighed. Der kan ligge en værdifuld styrke i mødet mellem mennesker med forskellig baggrund.
  • Vi tror på, at kulturel mangfoldighed kan blive en styrke og ressource for samfundet.

Mission

  • Give offentlige og private virksomheder viden og værktøjer til at agere i kulturmøder og undgå konflikter.
  • Forbedre ansattes arbejde i et multikulturelt miljø og derved optimere samarbejdet med borgere med anden kulturel og religiøs baggrund.
  • Bidrage til flere og mere succesfulde kulturmøder, der skaber bedre integration.

Tal med os

Hør mere om hvordan vores ekspertise kan komme dig til gode

Institut for integration