Priser

Priser

Prisfastsættelse

Da ikke to opgaver er ens, får du altid en individuel pris. De listede priser er vejledende, og kan variere alt efter opgavens omfang.

Din individuelle pris afhænger blandt andet af:

 • Opgavens varighed
  • For eksempel ekstra/færre timer eller kursusdage
 • Om der et tilføjet særligt indhold
  • For eksempel indslag i form af teater eller lignende
 • Tillægsydelser
  • For eksempel supervision eller foranalyse
 • Antallet af undervisere
  • Herunder inddragelse af specialister
 • Transportudgifter

Hos os får du ALTID individuelle løsninger

Få inspiration i beskrivelserne af vores kurser, foredrag og workshops.

Hold dig ikke tilbage!

Uanset om du har en konkret ydelse i tankerne eller bare er nysgerrig, så kontakt os.
Vi sørger for at form, indhold og pris matcher dine ønsker og rammer.

Vores første prioritet er at sammensætte et forløb, der møder dine behov!

Enkeltstående kurser, workshops og foredrag

Typisk á 2-3 timers varighed
1-2 undervisere
Inklusiv forberedelse og undervisningsmateriale
Eksklusiv transport og moms

10.000-15.000 DKK

Enkeltstående heldagskurser, -workshops og -foredrag

Typisk á 6-8 timers varighed
1-2 undervisere
Inklusiv forberedelse og undervisningsmateriale
Eksklusiv transport og moms

20.000-25.000 DKK

Kursus- rådgivnings- eller coachingforløb

Fra 2 sessioner eller moduler af forskellig varighed
1-2 undervisere eller rådgivere
Inklusiv forberedelse og eventuelt materiale
Eksklusiv transport og moms

Pris afhængig af opgavens omfang

Tal med os

Hør mere om hvordan vores ekspertise kan komme dig til gode