Nyttejob til 30.000 flygtninge

Nyttejob til 30.000 flygtninge

Regeringen har fremsat forslag om at flygtninge skal i arbejde. 30.000 nye jobs… Det kan man kritisere:

De tager danske jobs!
Polakkerne stjæler også vores jobs.
Og Ryanair udhuler vores lønniveau og smadrer den danske model.

Vores holdning er, at når lille Danmark er en del af – og tæt sammenkoblet med – den store verden udenfor så kan vi vælge at lukke os selv inde – eller vi kan acceptere den åbne verden med fri bevægelighed.

Vælger man den sidste vej, så er flygtninge som har fået ophold, en del af samfundet. Og så skal de naturligvis støttes og hjælpes til integration. Da integration i høj grad sker på arbejdspladsen, hilser vi hos Institut For Integration tankerne bag initiativet velkommen.

Det er sikkert mangefuldt. Det er sikkert kun første skridt mod den perfekte model – der tilgodeser både det eksisterende danske samfund og det kommende – men eksklusion er ikke vejen frem.

Inklusion – i form af opholdstilladelse skal naturligvis følges op af hjælp til at skabe et liv uafhængig af offentlige tilskud. Det skaber medborgere – et begreb som er langt sundere end modborgere…

Så i stedet for at være bange for at vi mister danske jobs, tror vi på at flygtninge i job er med til at booste den danske økonomi.