Om Institut for Integration

Institut for Integration er et privat konsulentfirma stiftet af Esma Birdi i 2001. Vi arbejder med både private og offentlige virksomheder for at fremme kulturel forståelse. Indenfor det offentlige system arbejder vi med kommunale og sociale projekter, blandt andet i sundhedssystemet, retsvæsnet og uddannelsessystemet. Formålet er at lette de offentligt ansattes arbejde i et multikulturelt miljø, og derved optimere samarbejdet med borgere med anden kulturel, etnisk og religiøs baggrund.

Vi arbejder aktivt med at fremme demokrati og medborgerskab, samt styrke inklusion og integration.

Instituttet afholder kurser og workshops målrettet både professionelle indenfor integrationsområdet, og afholder også kurser og workshops målrettet flygtninge og immigranter om emner som demokratisk kultur, radikalisering og social kontrol.
Institut for Integration rådgiver desuden ministerier og offentlige institutioner, og arbejder tæt sammen med relevante danske organisationer såsom Dansk Kvindesamfund og Røde Kors, samt politi, Integrationsministeriet, byråd og sociale myndigheder.

Her kan du læse mere om virksomhedens historik og om stifteren Esma Birdi.

I undermenuen kan du også læse mere om vores værdier og om virksomhedens medarbejdere.

 

Historik

2001 – En konsulentvirksomhed bliver til

Efter 12 års tolkearbejde besluttede Esma Birdi, at hun ikke længere kunne se passivt til i situationer hvor det offentlige og etniske minoritetsborgere talte forbi hinanden.

2006 – Muhammedkrisen: En drøm opstår

I 2005 bragte Jyllandsposten tegninger af profeten Muhammed, som skabte stor debat og røre i Danmark såvel som internationalt. Ytringsfrihed, religion og andre kulturelt betingede emner blev højaktuelle. Det blev tydeligt for Esma, at indsatsen for at skabe større kulturforståelse og viden om, hvordan vi agerer i kulturmødet, fortsat krævede meget arbejde.

Drømmen om Institut for Integration opstod, og i 2006 skifter virksomheden navn til Institut for Integration.

2017 – Nye tiltag

Efter mange års arbejde som selvstændigt konsulent firma, har Institut for Integration nu så megen viden og erfaring, at det er blevet tid til at videreudvikle vores mange projekter og idéer. Vi arbejder for tiden på højtryk med at styrke virksomhedens position, så det bliver muligt at yde en endnu større indsats for integrationen i Danmark.

Esma Birdi

Esma BirdiEsma er født i Tyrkiet og har boet i Danmark siden 1972. Hun er gift og har tre børn.

Hun påtager sig stadigvæk tolkeopgaver i tyrkisk og dansk – primært i det offentlige system. Dette har givet hende en stor indsigt i, hvordan mødet mellem etniske minoriteter og det offentlige system fungerer.

Hendes store erfaring indenfor integrationsområdet gør hende til en værdifuld og professionel rådgiver. Esma underviser, skriver bøger om integration, coacher og udarbejder helhedsorienterede handleplaner om integration for institutioner, skoler og kommunale virksomheder.

Esma har et bredt kendskab i at undervise i kulturforståelse og kommunikation mellem mennesker, der har en anden referenceramme end dansk. Hun har et stort fagligt og privat netværk, hvilket gør det muligt for hende at samarbejde bredt

Anerkendelser

Esma er anerkendt og respekteret som konsulent, et resultat af mange års engagement og hårdt arbejde inden for integrationsområdet:

 • Venstres Frihedspris
  I 2003 blev Esma Birdi tildelt Venstres Frihedspris i forbindelse med hendes store arbejde for at sætte fokus på undertrykkelsen af kvinder med anden etnisk baggrund i forbindelse med tvangsægteskaber.
 • Optagelse i Kvindernes Blå Bog
  I 2011/2012 blev Esma Birdi optaget i Kvindernes Blå Bog. Sådan lyder begrundelsen:
  “Med udgangspunkt i egne erfaringer er det lykkedes Esma at blive en kendt og skattet debattør og foredragsholder om integrationsspørgsmål. Hun bliver ofte interviewet herom i både radio, TV og magasiner. Esma har især gjort en omfattende indsats for, at modvirke tvangsægteskaber her i Danmark. Hun er meget dygtig til at redegøre for både de fysiske og psykiske følgevirkninger af tvangsægteskaber. Esma har selv levet i et arrangeret ægteskab. Det var så effektivt arrangeret, at det reelt var umuligt for hende at sige fra, som den 17- årige pige hun var på daværende tidspunkt. Esma er i dag dansk gift og fuldt integreret i det danske samfund. Hun samarbejder professionelt med mange offentlige instanser for at åbne kendskabet til indvandrernes sociale problemer, succeser og holdninger til det danske samfund. At hendes indsats for at forbedre integrationen af mennesker med en anden etnisk herkomst end dansk er meget omfattende vidner hendes samarbejdsflade om. Hun har således bl.a. samarbejdet med både Integrationsministeriet, Ligestillingsministeriet, Politiskolen, Dansk Kvindesamfund, kommuner og amter, retsvæsenet og advokater, Finansforbundet, hospitaler, social- og sundhedsskoler, folkeskoler og gymnasier, Post Danmark og Eniro. Esmas store foretagsomhed er en vigtig brik til løsning af den store udfordring, som de store årganges pensionering stiller Danmark overfor. Kun en vellykket integration af alle med anden etnisk herkomst kan sikre den fornødne arbejdsstyrke de kommende årtier.”
 • Kraks Blå Bog
  Fra 2016 er Esma Birdi optaget i Kraks Blå Bog.

Udgivelser

 1. ”Esma Birdi – et liv i to verdener” (2005) Gyldendal
  Bog
  Esma Birdi og Anne Lønstrup
 2. Integration af børn i alderen 0 – 16 år (2007) Dansk Kvindesamfund
  Idékatalog for professionelle
  Esma Birdi

Tal med os

Hør mere om hvordan vores ekspertise kan komme dig til gode

Institut for integration