Overbygninger til Forældreakademiet

A – Forældre og arbejdsmarkedet

Erfaringer fra Forældreakademiets pilotprojekt har vist, at konceptet kan bringe deltagende forældre tættere på uddannelse og arbejdsmarkedet. Derfor er der tilrettelagt en jobrettet indsats, som består af to forberedende moduler for forældrene fra Ambassadøruddannelsen, efterfulgt af uddannelses- og karrierearrangement kaldet ’Jobbørs’.

På de to moduler opstiller forældrene konkrete målsætninger og lægger en plan for at nå dem. De får blandt andet hjælp til jobsøgning og træning i at gå til en jobsamtale via rollespil. Jobbørsen bringer forældrene i kontakt med lokale uddannelsessteder og arbejdspladser.

B – Faglig specialisering

På et kursusforløb á fem moduler, får alle lokale fagpersoner på børne- og ungeområdet konkrete værktøjer til at udvikle nye, effektive metoder til forældresamarbejdet. Specialiseringen indeholder et eller flere af følgende temaer:

 1. Kulturforståelse
 2. Baggrundsviden om etniske minoriteter
 3. Interkulturel kommunikation
 4. Magtdistance og autoritet
 5. Den gode kulturhistorie

C – Brobygning i bydelen

Åbne aktiviteter, fx debatcafé og forældrecafé, styrker Forældreakademiets forankring i bydelen.

Forældrecaféerne kan drives af ambassadørerne og har til formål at styrke netværket mellem forældrene på skoler eller institutioner.

Debatcaféen består af tre åbne arrangementer for alle i bydelen. Her får I et oplæg til diskussion på baggrund af et selvvalgt emne, for eksempel:

 • Hvem opdrager vores børn?
 • Dialogkultur – knæk de kulturelle koder
 • De unges dilemma
 • Familietyper og -værdier
 • Hvordan får vi robuste børn?
 • Hvilken forældretype er du?
 • Børn og sociale medier
 • Forældresamarbejde
 • Hvem opdrager vores børn?
 • Konfliktløsning