Social Succes på ungdomsuddannelser

Især unge mennesker er meget modtagelige for social kontrol, da de er et sted i deres liv, hvor de er ved at finde sig selv. Social kontrol kan være ord eller handlinger, der tilskynder eller afskrækker en bestemt adfærd hos andre, og dette finder også sted på ungdomsuddannelser. Det finder også sted på ungdomsuddannelser, og gennem vores koncept vender vi social kontrol til social succes.

Social Succes på ungdomsuddannelser handler om at skabe et fælles socialt rum, hvor der er plads til forskellighed. Det medfører at alle føler sig inkluderet og trygge, så der bliver plads til et sundt og lærerigt miljø. I samarbejde med Dansk Kvindesamfund har vi sammensat et kursusforløb målrettet ungdomsuddannelser. Vi forstår social kontrol i en bred kontekst og ser det ramme alle uanset køn, etnisk oprindelse, religion og kultur. Det er vigtigt at give de unge og deres lærere viden og konkrete redskaber til at kunne identificere, italesætte og reagere på social kontrol for at opnå social succes.

Kursusforløbet er målrettet elever, lærere og ledelse på ungdomsuddannelser med blandet etnisk elevsammensætning.

Både lærere og elever får viden om social kontrol og dets konsekvenser. Lærerne og eleverne arbejder med at vende social kontrol til social succes, for skolen såvel som for den enkelte elev, gennem workshops, der involverer lærernes fagligheder. Eleverne bliver bevidste om deres medansvar i arbejdet med social kontrol, både når de oplever det hos andre, men også hvis de selv udøver social kontrol.
Udover kurser for lærere og elever uddannes en gruppe elevrepræsentanter til Trivselsambassadører. Dette skal sikre at erfaringer og viden fra kurset implementeres i skolens kultur fremadrettet.

Udbyttet er primært:

  • Styrket socialt miljø med plads til læring
  • Bevidsthed om social kontrol og dets konsekvenser
  • Forståelse for den enkeltes medansvar
  • Styrkede evner i at modstå social kontrol