Nyttejob til 30.000 flygtninge

Nyttejob til 30.000 flygtninge

Regeringen har fremsat forslag om at flygtninge skal i arbejde. 30.000 nye jobs… Det kan man kritisere: De tager danske jobs! Polakkerne stjæler også vores jobs. Og Ryanair udhuler vores lønniveau og smadrer den danske model. Vores holdning er, at når lille...
Radikalisering i fængslet

Radikalisering i fængslet

Radikalisering sker i fængsler – og mange andre steder. Antiradikalisering er på rekordtid blevet et ord vi alle hører. Vi hører at svage sjæle presses, fristes og manipuleres til at blive modborgere og til mere eller mindre systematisk at underminere vort...
Institut for integration