Politi, retsvæsen og kriminalforsorg

Politi, retsvæsen og kriminalforsorg

Når dialogen drejer sig om livets vigtige og svære sider, er der særlige krav til begge parter. Derfor har vi meget fokus på at rådgive medarbejdere i politiet, kriminalforsorgen og retsvæsenet. Årsagen er den enkle, at de potentielle spændinger der er mellem myndighed og borger, besværliggør kommunikationen. En indsat i et fængsel er ofte presset af situationen. Kommunikationen med en borger der bliver stoppet af politiet kan også blive påvirket af både situationen og kulturforskelle.

For at styrke kommunikationen i de situationer, arbejder vi med at hjælpe fagpersonerne til bedre at forstå borgeren – og vi træner dem i situationer fra hverdagen.

Indenfor politi, retsvæsen og kriminalforsorg, arbejder vi både med betjente, fængselsbetjente og ledelse og med de indsatte.

Vi samarbejder blandt andet med:

  • Politikredse
  • Fængsler
  • Kriminalforsorgen
  • Retsvæsnet
  • Kriminalpræventive indsatser

Læs mere i inspirationskataloget herunder: