FA-ambassadør

Ambassadører for et godt forældresamarbejde

Forældreakademiets Ambassadøruddannelse uddanner forældre og fagfolk sammen, i en tredelt indsats, bestående af kurser, workshops og praktik. Kurserne fokuserer eksempelvis på børnesyn, dialogkultur og familieværdier.

En del af Ambassadøruddannelsen består af, at forældrene arbejder frivilligt i en skoleklasse eller børnehave i lokalområdet, hvor de vil være en praktisk ressource for det faglige personale – forældrene er ikke i deres eget barns klasse.

4 væsentlige indsatsområder:

  • Løbende kurser, foredrag, workshops og aktiviteter for forældre og fagpersoner
  • At give forældrene et større netværk på tværs af forskellige forældregrupper
  • At imødekomme det faglige personales udfordringer i kulturmødet
  • At give kvalificeret rådgivning i forhold til det kulturelle møde

Hvem får glæde af ambassadøruddannelsen?

Forældrene
De får en bedre forståelse af børnenes vilkår i folkeskolen og daginstitutioner, og får større respekt for det faglige personale.

Fagpersonalet
De lærer om hvilken forståelse forældrene har om skoler og daginstitutioner, og får værktøjer til at arbejde med forældrenes forventninger og holdninger på en ny måde.

Børnene
De trives bedre når der er harmoni mellem fagpersoner og forældre, og får en ny stolthed og selvtillid over deres forældres indsats.

“Forældre lærte en bedre måde at øve lektiehjælp med deres egne børn på ved at overvære min undervisningsmetode.”

”Jeg havde en mor i klassen, der på eget initiativ begyndte at fortælle historier, når eleverne skulle spise madpakker. De rullede gardinerne for og skabte en stemning i klassen. Eleverne elskede det.”

”En mor fra Grønland stod selv for undervisningen omkring Grønland. Super dejligt at kunne inddrage forældre på den måde.”

Læs om Forældreakademiets overbygninger.

Forældrenes erfaringer

Forældreakademiet blev lanceret i bydelen Aalborg Øst i efteråret 2016.

Her har vi samlet en række fortællinger fra nogle af forældrene i Aalborg Øst:

En forælder var i praktik i en børnehave, hvor hun i fællesskab med en fagperson udviklede konceptet ”Forældrekaffe”. Hun fortæller blandt andet, at hun faldt til med det samme og hun synes det gjorde en forskel for personalet, at hun var der som en ekstra ressource.Til trods for at hun har været på kontanthjælp i 12 år og lider af en depression, har hun gennem Forældreakademiet fået overskud og tro på sig selv. Hun har efterfølgende fået et fast job i den børnehave hun var i praktik hos.
Hun er sikker på, at projektet vil skabe glæde for andre.

En af forældrene var i praktik på en skole, hvor hun fortæller om en dreng og hans tvillingesøster, der havde det svært. Hun arbejdede med dem i de to uger hun var i praktik: Gik ture, støttede dem, gav dem nærvær, opmærksomhed og tryghed. Hun kunne se en positiv udvikling hos de to børn på blot to uger. Hun fik en indsigt i, hvilket stort arbejde det er at arbejde med børn og har fået mere respekt for lærere og pædagoger.
Hun har indset, at hun kan mere end hun troede og projektet har styrket hendes selvtillid og troen på sig selv.

To af forældrene, der begge er bydelsmødre i Aalborg, var i praktik i et lokalt fritidscenter/klub. De to mødre oplevede at deres fordomme omkring fritidscentre var forkerte, og har herefter fortalt andre i lokalområdet om deres oplevelser. De har delt deres viden om hvordan et fritidscenter fungerer, samt de mange muligheder der er for børnene. Begge mødre har nu indskrevet deres børn i fritidscenteret, og har opfordret andre forældre i deres eget miljø til at gøre det samme.