Forskellighed skaber udvikling

Institut for Integration arbejder med kulturmøder, der gør en forskel.

Vi ønsker at fremme demokrati og medborgerskab, samt at styrke inklusion og integration.

Hos os får du værdiskabende viden og værktøjer, og sammen skaber vi bedre dialog med borgere med anden etnisk baggrund end dansk.

Politi, retsvæsen og kriminalforsorg

Vi har mange års erfaring med at samarbejde med politi, retsvæsen og kriminalforsorg.

Tidligere har vi blandt andet:

  • Haft et flerårigt samarbejde med Fyns Politi
  • Undervist i sociokulturelle studier på Politiskolen gennem 11 år
  • Ydet konsulentbistand i flere danske fængsler

Skole, uddannelse og fritid

Du får råd til hvordan du kan styrke forældresamarbejdet og relationen til børn og unge med anden etnisk baggrund end dansk, og vi sætter fokus på børneopdragelse indenfor forskellige kulturer.

Vi arbejder også med at styrke kulturel intelligens (CQ) hos børn og unge via workshops.

Sociale indsatser, kommune og jobcenter

Som frivillige i en NGO, får du nye værktøjer til at motivere og rekruttere etniske minoriteter til deltagelse i aktiviteter eller frivilligt arbejde.

Vi klæder frontpersonalet i kommunen og jobcenteret på til at skabe god dialog og godt samarbejde med borgere med anden etnisk baggrund end dansk.

Sundhed, omsorg og ældre

Du står du stærkere i kulturmødet, med indsigt i forskellige kulturelle og religiøse indgangsvinkler til sygdom og alderdom.

Vi kan give dig værktøjer til at bryde den kulturelle barriere, som kan komplicere et sygdomsforløb.

Bliv “kulturtolk

Har du nogensinde oplevet i en samtale med en borger, at på trods af anstrengelser bliver dit budskab ikke forstået?

Som offentligt ansat møder man etniske minoriteter, og man befinder sig fra tid til anden i en situation hvor selv en tolk ikke kan hjælpe. Selv når man taler samme sprog, har vi alle forskellige forudsætninger for hvordan vi forstår dét der bliver kommunikeret. Det kan resultere i, at der opstår misforståelser og endda konflikter, som gør arbejdet unødigt svært og ineffektivt.

I disse situationer er der brug for en ”kulturtolk” – én der kan tolke de bagvedliggende antagelser, der ligger til grund for misforståelsen.

Institut for Integration har specialiseret sig i at rådgive i sådanne situationer, hvor vi både arbejder med at forebygge og løse konkrete konflikter. Desuden afholder vi kurser m.m. hvor offentligt ansatte kan udvikle deres kompetencer som kulturtolk, så de fremadrettet står stærkere i mødet med etniske minoriteter.

Lad dig inspirere og få idéer til hvordan vores kompetencer kan styrke medarbejdere, ledelse og borgere indenfor dit arbejdsområde.

Læs mere under ydelser og få inspiration til hvad vi kan tilbyde dig!

Præsentationsvideo

Institut for Integration er en konsulentvirksomhed, der arbejder ud fra den præmis, at kultur er kommunikation. Menneskers måde at udtrykke sig på afhænger af vores kulturelle, sociale og religiøse baggrund, og er essentiel for, hvordan vi interagerer med andre mennesker. I Danmark bor der folk fra hele verden og det er derfor vigtigt at vi gennem kommunikation skaber en fælles forståelse for hinanden – så vi kan sikre en god integration.

Vi arbejder for at kulturmødet skal gøre en positiv forskel og har siden 2001 tilbudt offentlige og private institutioner viden, inspiration og værktøjer til at opnå bedre resultater i mødet med etniske minoriteter og socialt udsatte. Vi har blandt andet arbejdet med marginaliserede unge, indsatte i fængsler og beboere i socialt udsatte boligområder.

Vi tilbyder KURSER & WORKSHOPS, FOREDRAG & OPLÆG, VEJLEDNING & KUNSULENTBISTAD. Uanset om du har et akut behov her og nu eller ønsker et længere strategisk forløb med kultur- og adfærdsændringer, så har vi ekspertisen.

Institut for IntegrationForskellighed skaber udvikling

                             

Tal med os

Hør mere om hvordan vores ekspertise kan komme dig til gode

Institut for integration