Sociale indsatser, kommune og jobcenter

Sociale indsatser, kommune og jobcenter

I målgruppen sociale indsatser, kommune og jobcenter, arbejder vi både med frivillige, kommunalt ansatte, jobkonsulenter og ledelse og med socialt udsatte borgere.

Vi samarbejder blandt andet med:

  • Frivillige organisationer og NGO’er
  • Kommuner
  • Kommunale institutioner
  • Jobcentre
  • Asylcentre
  • Boligforeninger
  • Boligsociale helhedsplaner

Læs mere i idekataloget herunder