Forældreakademiet

Sammen styrker vi børnene

Institut for Integration har udviklet konceptet Forældreakademiet, som har til formål at styrke børn – særligt i socialt udsatte boligområder. Forældre og fagpersoner (primært pædagoger og lærere), uddannes til Ambassadører for Forældreakademiet, og får praktiske værktøjer til at styrke samarbejdet mellem hjem og institution eller skole. Gennem vidensdeling mellem Ambassadørerne og andre forældre og fagpersoner, forankres projektets viden og metoder i lokalsamfundet. Forældrene bliver desuden motiveret til at deltage i forældreråd, lokale foreninger og andre demokratiske processer.

Forældreakademiet vil bygge bro mellem forældre og fagpersoner, således at samarbejdet kan drage nytte af alle de resurser der er til rådighed. Det betyder ikke kun mindre isolerede familier og færre konflikter mellem hjem og institution/skole, det styrker også den demokratiske dannelse og øger både børn og forældres trivsel og livskvalitet.

“For mig har Forældreakademiet været et sted hvor JEG blev set og hørt, og mødte fremmede mennesker der så de kompetencer, jeg har. Jeg har fået troen på mig selv og lysten til at ændre mit liv. Jeg valgte selv at tage styringen over mit liv. Jeg er gået fra kontanthjælp til et fast job, takket være Forældreakademiet og den chance det gav mig til at ændre mit liv.
Forældreakademiet vil for altid have en særlig plads i mit hjerte.”

Forældreakademiets byggesten

1. Ambassadøruddannelsen
Lokalt tilpasset fælles kursusforløb for forældre og fagpersoner sammen med fem moduler og to korte praktikperioder á to uger, et par timer to-tre dage om ugen.

Læs mere om Ambassadøruddannelsen.

2. Overbygningsmuligheder
Forældreakademiet tilgodeser særlige lokale behov ved at arbejde med et eller flere selvvalgte områder: Læs mere

  1. Forældre og arbejdsmarkedet – forberedende moduler og en afsluttende uddannelses- og jobbørs.
  2. Faglig specialisering – kursusforløb for fagpersoner med nye værktøjer til forældresamarbejdet.
  3. Brobygning i bydelen – åbne ’Debatcaféer’ om forældrerollen og andre sociale aktiviteter for alle.

Læs mere om overbygningsmulighederne.

Lokal forankring

Forældreakademiet implementeres i et partnerskab med lokale aktører, herunder kommunen, lokale institutioner og eventuelt en boligsocial helhedsplan. Hver partner bidrager med lokalindsigt og ressourcer, herunder medarbejdertimer. Frivillighed er bærende for projektet, både fra deltagerne og bagvedliggende koordinerende kræfter. Vores uddannelsesforløb og kurser tilrettelægges altid i samarbejde med jer for at imødekomme netop jeres ønsker og behov.

I 2016 blev konceptet pilottestet i bydelen 9220 Aalborg Øst i samarbejde med den lokale helhedsplan og 13 daginstitutioner og skoler. På under et år formåede Forældreakademiet at skabe flere professionelle og personlige succeser.

Børnenes trivsel og tryghed øges

Børnene trives bedre når der er harmoni mellem fagpersoner og forældre, og de får en ny stolthed og selvtillid over deres forældres indsats.
Deres kulturelle og sociale kompetencer bliver styrket, og deres trivsel og tryghed øges både i og uden for skolerne og dagtilbuddene.

Børnenes fordele:

  • Deres forældre uddannes så de bliver i bedre stand til at tage en mere aktiv
    rolle i de processer, der omgiver barnet i hverdagen
  • Forældrene får en større forståelse for institutions- og skolearbejdet
  • Deres forældre bliver i stand til i højere grad at støtte deres børn

Inspirationen til Forældreakademiet

Metoden brugt i Forældreakademiet er den første af sin art i Danmark. Den er hentet fra et succesfuldt program i Chicago kaldet ”The Parent Mentor Program”. Programmet arbejder fokuseret på at uddanne forældre i et fastlagt program, og derved give dem bedre muligheder for at støtte op om deres børns skolegang. Projektet har også stor succes med efterfølgende at få forældrene i uddannelse eller i arbejde.

Selvom Forældreakademiet er inspireret af The Parent Mentoring Program, er hele projektet tilpasset en dansk kontekst. Vi tager altid udgangspunkt i lokalsamfundets unikke behov, og imødekommer netop disse behov for viden og konkrete værktøjer.

I 2009 blev Esma Birdi, stifter af Institut for Integration, inviteret til USA af den Amerikanske Ambassade i Danmark. Her studerede hun uddannelse af etniske minoriteter, politiets håndtering af raceforskelle og forebyggelse af radikalisme. Hun besøgte The Parent Mentoring Program i Chicago, og lederen af The Parent Mentor Program, Joanna Brown, var i efteråret i 2016 på besøg i Danmark som konsulent for Forældreakademiet.

Se NBC’s indslag om Parent Mentoring Program, som Forældreakademiet er baseret på