Ydelser

Udgangspunkt i dine behov

For alle vores ydelser gælder det, at vi tager udgangspunkt i dine behov.

Vores undervisning er en kombination af teori og øvelser, så deltagerne får mulighed for refleksion, dialog og videndeling.

Vi lægger stor vægt på at omsætte teori til praksis og tager udgangspunkt i konkrete hverdagssituationer, så ny viden og værktøjer omsættes til handlemuligheder.

Vores arbejde og erfaring rækker udover denne liste, så tøv ikke med at kontakte os for et uforpligtende tilbud.

På vores kurser får du værktøjer, som du kan benytte sig af i dit arbejde som fagperson i det offentlige – eller som leder i en privat virksomhed.

Kursets emner vælges ud fra dine behov og kurset vare typisk 6-8 timer.

Med et kursusforløb arbejder vi med organisationskulturen, og implementeres den nye viden i praksis, ofte via en hjemmeopgave.

Et kursusforløb kan sammensættes af hele eller halve kursusdage efter behov.

Med udgangspunkt i Esma Birdis personlige historie, inspirerer foredraget kvinder til at tage styring i deres eget liv.

Der er mulighed for at tilpasse vinklen til målgruppen.

Vores workshops er ofte case-baserede og kan tilpasse forskellige professioner og aldersgrupper.

Her arbejder du med at løse en problemstilling, med udgangspunkt i ny viden og værktøjer.

Vi kan tilbyde korte oplæg om kultur og kommunikationsteori, etniske minoriteter, eller andre emner relateret til integrationsområdet.

Længde og indhold afhænger af dine behov.

Hvis du har brug for sparring eller rådgivning, individuelt eller i mindre grupper, så kan vi sammensætte et forløb med udgangspunkt i dine konkrete problemstillinger.

Vi kan også træde til ved akut opståede udfordringer, som kræver en hurtig indsats.