Knæk de kulturelle koder

Knæk de kulturelle koder

Lær det grundlæggende for at kommunikere effektivt i mødet med etniske minoriteter og opnå bedre resultater og færre konflikter.

På kurset får du:

  • Grundlæggende viden om kulturbegrebet og kulturens betydning for den enkeltes adfærd
  • Indblik i egen kultur og hvordan du som kulturbærer påvirker kulturmødet
  • Evnen til at analysere et kulturmøde og agere kulturelt intelligent
  • Værktøjer til at håndtere konkrete udfordringer i kulturmødet

 

Som offentligt ansat møder man etniske minoriteter, og befinder sig fra tid til anden i en situation, hvor selv en tolk ikke kan hjælpe. Selv når man taler samme sprog, har vi alle forskellige forudsætninger for hvordan vi forstår dét der bliver kommunikeret. Det har ofte det resultat, at der opstår misforståelser og endda konflikter, som gør arbejdet svært og ineffektivt.

I disse situationer er der brug for en ”kultur-tolk” – en ansat der kan tolke de antagelser og forståelser der kan ligge til grund for misforståelsen og konflikten. På dette kursus får deltagerne mulighed for at udvikle deres kompetencer som kultur-tolk, så de fremadrettet står stærkere i mødet med etniske minoriteter.

Kursets består af en blanding af oplæg, refleksion, øvelser og debat, hvor deltagerne får viden, selvindsigt og vidensdeling. Indholdet og øvelserne tilpasses altid den konkrete målgruppe. Der lægges stor vægt på at deltagerne får viden som er relevant og brugbar i deres hverdag.

Vælg blandt andet mellem emnerne:

  • Hvordan er man en god autoritet?
  • Religion
  • Børneopdragelse
  • Sygdomsopfattelse

Eksempel på opbygning

Et 1 dagskursus á ca. 7 timers varighed for 20-30 deltagere med to undervisere:

Vejledende pris: 17.000,-