Kulturmødet i praksis

Kulturmødet i praksis

Få en dybdegående forståelse for hvordan man kommunikere effektivt i mødet med etniske minoriteter og vejledning i hvordan det omsættes til praksis.

På kurset får du:

  • Stor viden om kulturbegrebet og kulturens betydning for den enkeltes adfærd
  • Indblik i egen kultur og hvordan du som kulturbærer påvirker kulturmødet
  • Evnen til at analysere et kulturmøde og agere kulturelt intelligent
  • Værktøj til at håndtere konkrete udfordringer i kulturmødet
  • Praktisk erfaring med hvordan de nye værktøjer implementeres

Med kursusforløbet “Kulturmødet i praksis” får deltagerne en dybere forståelse for kultur og hvordan kultur påvirker kommunikationen med etniske minoriteter. Undervejs i forløbet afprøves nye værktøjer til kulturmødet i praksis i form af en hjemmeopgave, hvor deltagerne arbejder aktivt med at omsætte teoretisk viden til nye arbejdsgange. Med hjemmeopgaven bliver den nye viden implementeret på arbejdspladsen.

Et kursusforløb består af 2 moduler eller mere – afhængigt af behov, der kan vare hele eller halve dage. Modulerne består af en blanding af oplæg, refleksion, øvelser og debat, hvor deltagerne får viden, selvindsigt og vidensdeling. Indholdet og øvelserne tilpasses altid den konkrete målgruppe. Der lægges stor vægt på at deltagerne får viden, som er relevant og brugbar i deres hverdag.

Forløb med minimum 2 moduler á ca. 3,5 eller 7 timers varighed for 20-30 deltagere med 2 undervisere

Vejledende pris: 30.000,- for to dage +12.000 per ekstra dag