INSTITUT FOR INTEGRATION

Bedre dialog med etniske minoriteter

kønsroller

Kønsroller og forvirring

I et land som Danmark er ligestilling en naturlig ting. Siden slutningen af 1960’erne har temaet været på dagsordenen – og selv i dag taler vi om det. Både når det er en realitet – og når det ikke virker.Uanset hvad, så er Danmark sammenlignet med mange af de lande som vore nye medborgere kommer …

magtdistance

Magtdistance og kommunikation

Magtdistance er ofte en kilde til misforståelser og ineffektiv kommunikation mellem fagpersoner og medborgere fra samfund der ikke ligner vores.Situationen er den, at magtdistance faktisk ikke fylder meget i det danske samfund – simpelthen fordi magtdistancen mellem borger og myndighed, medarbejder og leder, rig og fattig er lav. Vi er et lige samfund og nyder …

kollektivistisk

Det kollektivistiske samfund

Opdelingen mellem land og by skyldes, at bysamfund er individualistiske samfund. Landsbysamfund er derimod kollektive samfund. Det er i mødet med disse anderledes værdier, at der kan opstå konflikter. Den væsentligste forskel mellem disse samfund er, at der er større selvbestemmelse over eget liv i individualistiske samfund. Jeg vil understrege, at beskrivelsen af det kollektive …

Nyttejob til 30.000 flygtninge

Regeringen har fremsat forslag om at flygtninge skal i arbejde. 30.000 nye jobs… Det kan man kritisere: De tager danske jobs! Polakkerne stjæler også vores jobs. Og Ryanair udhuler vores lønniveau og smadrer den danske model. Vores holdning er, at når lille Danmark er en del af – og tæt sammenkoblet med – den store …

Radikalisering i fængslet

Radikalisering sker i fængsler – og mange andre steder. Antiradikalisering er på rekordtid blevet et ord vi alle hører. Vi hører at svage sjæle presses, fristes og manipuleres til at blive modborgere og til mere eller mindre systematisk at underminere vort samfund. I denne artikel kan du læse om radikaliseringen i fængsler. Du får ikke den fulde …